Korekce barev
« « «   Vladimír Urban   » » » »

Korekce barev a úpravy fotografií ve Photoshopu

Nabídka externí spolupráce

Vítejte na mé webové vizitce. Můžete mě kontaktovat za účelem přípravy fotografií:

Ke škodě věci je tato oblast předtiskové přípravy často podceňována. Adobe Photoshop je skvělý univerzální grafický program. Mohlo by se zdát, že úpravy fotografií už nejsou pro program to hlavní. Avšak neustále jsou objevovány nové postupy, které potvrzují, že "photo" je v názvu programu oprávněně. Moderní pracovní postupy a stále výkonnější počítače umožňují z obrazových dat získat maximum.

Jak připravuji fotografie pro tisk

Můj pracovní postup při úpravě fotografií lze stručně shrnout do několika základních kroků:

Postup modifikuji podle konkrétní fotografie. Každá fotografie vyžaduje individuální zpracování.

Příklad

Vlevo záměrně plochá a nevýrazná počáteční verze "vyvolaná" z RAW souboru. Vpravo hotová fotografie upravená ve Photoshopu.

korekce barev, porovnání

RAW nebo JPG?

Zpracování JPG souborů je možně podobným postupem, avšak je to téměř vždy především hledání východiska z nouze. Některé JPG přímo z fotoaparátu se povedou, některé ne. Je to způsobeno tím, že fotoaparáty ještě dlouho nebudou mít umělou inteligenci a automatizované zpracování současnými algoritmy má k dokonalosti velmi daleko. Většinou je při něm kladen důraz na střední tóny a tím vznikají přepálená světlá místa (bílé mraky, budovy, oblečení, atd.) bez kresby. Totéž platí na opačném konci spektra tónů pro tmavé objekty a části fotografie ve stínu. Navíc JPG už jsou nějakým způsobem, často nevhodným, zostřeny. Proto jsou úpravy JPG souborů z větší části především odstraňováním chyb.

Oproti tomu zpracování, které vychází z RAWu, umožňuje maximálně využít data ze všech tří RGB kanálů a úplný zaznamenaný dynamický rozsah. Je plně v moci obsluhy Photoshopu, které tóny zvýrazní a které omezí. Tak nemůže dojít například k chybám uvedeným v předchozím odstavci. Důvodů je samozřejmě více.

Někteří používají pouze Lightroom, nebo podobné programy, určené ke zpracování RAWů. To může být výhodné z důvodu rychlosti zpracování, nebo někdy i žádoucí, když potřebujeme použít Lightroom z kreativních důvodů. Avšak Lightroom nemá bohatství nástrojů jako Photoshop a tím jsou jeho možnosti značně omezené. Navíc snadno dojde k porušení konzistence barev.

Kvalita tisku, přesnost a důslednost

Upřednostňuji kvalitu. V angličtině se používá termín "fine art print". Volně přeloženo: "vynikající umělecký tisk". Technologie pigmentového inkoustového tisku a bohatý výběr trvanlivých materiálů pro tisk umožňuje dosáhnout kvality a trvanlivosti barevného tisku jako nikdy dříve. Fotografie tisknu ve Studiu Sluka, které jako jediné v České republice vlastní certifikát kvality od firmy Hahnemühle, předního výrobce fotografických papírů a pláten.

Výše uvedeným postupem také zpracovávám fotografie určené pro komerční offsetový a digitální tisk. Postup modifikuji se zřetelem na menší gamut použitého CMYKu.

Dan Margulis

Většinu znalostí čerpám od Dana Margulise, který je nejuznávanější autoritou v oboru předtiskové přípravy fotografií. Průběžně publikuje nové postupy, jak ve Photoshopu připravit fotografie pro tisk. Bohužel české překlady jeho knih buď neexistují, nebo jsou nevhodně přeloženy s množstvím věcných chyb. Proto nezbývá, než číst v angličtině. Zájemcům doporučuji.

 

Ukázky upravených fotografií na stránce "Fotografie".

 

^^^